Hans Börsvik

Rådgivning – styrelsearbete – mentorskap

Har du funderat över vad som krävs för att styra ett företag mot framgång eller hur du navigerar i en komplex värld av företagande och entreprenörskap?

De senaste 10 åren har jag verkat i rådgivande roller, varit mentor för ledande befattningshavare och arbetat i styrelser, advisory boards och valberedningar, ofta som ordförande.

Denna erfarenhet har gett mig en unik inblick i hur olika branscher fungerar och dynamiken i näringslivet. Jag har sett upp- och nedgångar, framgångar och utmaningar och har fått värdefulla lärdomar som har format mitt förhållningssätt till affärer och ledarskap.
Jag har dessutom i över 30 år ansvarat för ledningsgrupper, utvecklat marknader, varumärken och organisationer från grunden. En betydande del av min karriär som revisor på PwC, ett internationellt svenskägt konsultföretag med ca 4000 anställda. Där hade jag flera olika ledarpositioner, de sista 8 åren som vVD och VD.

Så vad kan jag tillföra ägare, styrelser och företag? En kompetent styrning, god riskbedömning och ökad tillväxt och lönsamhet.

Jag är alltid öppen för nya åtaganden, alltid redo att anta nya utmaningar och alltid angelägen om att bidra till framgång för företag och organisationer.

Hans Börsvik

Kontaktuppgifter

Ett urval av aktuella och tidigare uppdrag

Orvelin Group Holding AB

Styrelseordförande

Gränshandel, fastigheter och prospekteringar.

Läs mer

SU Inkubator AB

Styrelseordförande

Inkubatorverksamhet för studenter, forskare, doktorander och anställda inom Stockholms Universitet.

Läs mer

SU Holding AB

Styrelseordförande

Investeringar i ett 20-tal innovationsbolag.

Läs mer

Meritmind AB

Ordförande i Advisory Board

Konsultföretaget för kvalificerade tjänster inom ekonomiområdet. 

Läs mer

Stockholms Universitet

Styrelseledamot

Styrelseledamot 2013-2023

Sveriges största lärosäte.

Läs mer

Jämställdhetsakademin

Ledamot

Tankesmedja inom jämställdhet, främst inom de gröna näringarna, på initiativ av LRF.

Läs mer

Sandberg Sweden AB

Ordförande i Advisory Board

Design, tillverkning och försäljning av svenska smycken. Svenskt, unikt och äkta.

Läs mer

Hedin Mobility Group AB

Styrelseledamot

Styrelseledamot 2017-2021

Läs mer

Klara K AB

Styrelseledamot

Konsulttjänster inom värdegrunds- och jämställdhetsfrågor. Rådgivning, utbildning, chefsnätverk

Läs mer

Corptrade AB

Advisory Board

Expertstöd inom M&A

Läs mer

 

Mentorskap

Coachar och agerar mentor åt ett antal personer företrädelsevis inom näringslivet, på såväl större som mindre företag och organisationer.
Främst ägare, VD:ar, koncernchefer, myndighetschefer och nyckelpersoner.